Svenska Schnauzer Pincheklubben Fullmäktigemöte. Då delades också priser ut för årets hundtävlingar ut 20190303

190303 hade Svenska Schnauzer Pincheklubben Fullmäktigemöte.
Då delades också priser ut för årets hundtävlingar ut.

Årets Valpkl. 1 Dp Heziblos Lord Malaxis (Sixten)
Årets Junior Dp Heziblos Lady Lychnis (Trixii)
Årets utställnings hund Dp Heziblos Lord Inonotus (Göte)

Grattis Jennie Danielsson Linda Johansson Ulrika Steeringer