Rasstandard för Dvärgpinscher                (Hämtad från SKK)

FCI-nummer: 185

Ursprungsland/hemland: Tyskland

Användningsområde: Sällskap

FCI-klassifikation: Grupp 2 sektion 1

Bakgrund/ändamål: Runt förra sekelskiftet fanns Dvärgpinschern i stora antal. Stamboken från 1925 innehåller redan 1.300 exemplar. Ur de många färgvarianterna avlade man, som hos pinschern, på svart med ljusare tanteckning och enfärgat röda till bruntoniga hundar.

Helhetsintryck: Dvärgpinschern ska vara en förminskad avbild av Pinschern utan att ge dvärgartat intryck. Dess eleganta, kvadratiska byggnad syns tydligt under den korta släta pälsen.

Viktiga måttförhållande: Dvärgpinschern ska vara så kvadratisk som möjligt. Huvudets hela längd (från nosparti till nackknöl) skall motsvara hälften av ryggens längd (från manke till svansansättning.)

Uppförande/karaktär: Dvärgpinschern är livlig, temperamentsfull, självsäker och balanserad. Detta gör den till en trevlig familje - och sällskapshund.

Huvud

Skallparti: Skallpartiet skall vara kraftigt och långsträckt utan starkt framträdande nackknöl.Pannan skall vara flat, utan rynkor och löpa parallellt med nosryggen.

Stop: Stopet skall vara lätt, men ändå tydligt markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart och välutvecklad.

Nosparti: Nospartiet skall sluta i en trubbig kil. Nosryggen skall vara rak.

Läppar: Läpparna skall vara svarta, strama och sluta tätt intill käkarna.Mungiporna skall vara strama.

Käkar/Tänder: Under och överkäkarna skall vara kraftiga. Det fulltaliga saxbettet skall vara kraftigt med rent vita tänder. Tuggmuskulaturen skall vara kraftigt utvecklad utan störande kindbildning.

Ögonen: Ögonen skall vara mörka och ovala. Ögonkanterna skall vara svarta och åtliggande.

Öronen: Öronen skall vara ståndöron eller hängande framåtvikta öron. De hängande öronen skall vara högt ansatta, v-formade och öronens inre kant skall ligga mot kinderna och vara riktade framåt mot tinningarna. Vikningen skall vara parallell och skall inte ligga ovanför skallens plan.

Hals: Halsen skall vara ädelt böjd och inte för kort. Den skall harmoniskt och jämnt övergå i manken. Halsen skall vara torr utan löst halskinn eller hakpåse. Halshuden skall vara stram och utan rynkor.

Kropp

Rygglinje: Rygglinjen skall från manken slutta något bakåt

Manke: Manken skall utgöra överlinjens högsta punkt.

Rygg: Ryggen skall vara kraftig, kort och stram.

Ländparti: Landpartiet skall vara kraftigt. Avståndet från sista revbenet till höften skall vara kort, varvid hunden verkar kompakt.

Kors: Korset skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svanssättningen.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara måttligt bred, vara oval i genomskärning och nå till armbågarna. Förbröstet skall vara markant utvecklad genom bröstbensknappen.

Underlinje: Flankerna skall inte var överdrivet uppdragna utan bilda en vackert böjd line.

Svans: Svansen skall vara narturlig (okuperad). En svans som är formad som en sabel eller skära eftersträvas.

Extremiteter

Framställ: Framstället skall sett framifrån vara kraftigt, rakt och inte trångt ställt. Underarmarna skall sedda från sidan vara raka.

Framställ: Skulderbladen skall ligga fast an mot bröstkorgen. Skuldrorna skall vara väl musklade på bägge sidor om skulderbladen och nå över bröstkotornas taggutskott. De skall vara så snedställda som möjligt och väl tillbakalagda. Vinkeln mot horisontallinjen skall vara ca: 50 grader.

Överarm: Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen. De skall vara kraftiga och muskulösa. De skall vara vinklade ca: 95-105 grader mot skulderbladen.

Armbåge: Armbågarna skall ligga korrekt an ock varken utåt eller inåtvridna.

Underarm: Underarmarna skall vara kraftigt utvecklade och väl musklade. Sedda framifrån och från sidorna skall de vara fullkomligt raka.

Handlov: Handlovarna skall vara kraftiga och stadiga.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara kraftiga och något fjädrande. Sedda framifrån skall de vara lodräta, sedda från sidan skall de vara något snedställda.

Framtassar: Framtassarna skall vara korta och runda med välvda och tätt intill varandra liggande tår (kattfötter). Trampdynorna skall vara hårda. Klorna skall vara korta, svarta och starka.

Bakställ: Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda. Sedda bakifrån skall de vara parallella och inte trångt ställda.

Lår: Låren skall vara måttligt långa. De skall vara breda med kraftig muskulatur.

Knäled: Knäna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.

Underben: Underbenen skall vara långa, kraftiga, seniga och övergå i kraftfulla hasor.

Has: Hasorna skall vara utpräglat vinklade, kraftiga och stabila samt varken inåt- eller utåtriktade.

Mellanfot: Mellanfoten skall vara lodrätta ställda.

Baktassar: Baktassarna skall vara något längre än framtassarna. De ska ha välvda och tätt intill varandra liggande tår. Klorna skall vara korta och svarta.

Rörelser: Dvärgpinschern är en travare. Ryggen skall förbli och relativt stadig i rörelse. Rörelserna skall vara harmoniska, säkra, kraftfulla, fria och marktäckande. Typiskt trav har god steglängd, är avspänt och flytande med kraftigt påskjut och fria frambensrörelser.

Hud: Huden skall vara stram på hela kroppen.

Päls

Pälsstruktur: Pälsen skall vara kort och tät. Den skall liggas slätt intill kroppen och vara glänsande. Det får inte finnas några kala ställen.

Färg: Enfärgat: Hjortröd, rödbrun till mörkrödbrun.

Svart med tanteckning: Lacksvart med röda eller rostbruna tecken. Eftersträvansvärt är så mörka, djupa och avgränsande tecken som möjligt. Tecknen skall finnas över ögonen, på halsens undersida, mellanhänderna, tassarna, insidan av bakbena och under svansen. Det skall finnas två likadana, klart avgränsande trekanter i bringan.

Storlek/vikt: Mankhöjd: Hanhundar och tikar: 25-30 cm

Vikt: Hanhundar och tikar: 4-6 Kg

Fel:

Varje avikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelsen.

-Grov eller tunn, låg- eller högställd

-Grov eller rund skalle

-Pannrynkor

-Kort, spetsigt eller smalt nosparti

-Tångbett

-Ljusa ögon; för små eller för stora ögon

-Lågt ansatta eller mycket långa, olikt burna öron

-Hakpåse

-För lång, uppdragen eller svag rygg

-Karprygg

-Sluttande kors

-Långa tassar

-Passgång

-Trippande rörelser

-Tunn päls

-Stickhår, ålsträck, mörk sadel och urblekt eller ljus päls

-Mankhöjd som är över- eller underskrider den i standarden föreskrivna med upp till 1 cm

Allvarliga fel:

-Bristande könsprägel

-Lätt kroppsbyggnad

-Äppelhuvud

-Avsaknad av parallella linjer i huvudet

-Utåtvridna armbågar

-Underställt bakställ

-Rakt eller hjulbent bakställ

-Inåtvridna hasor

-Mankhöjd som är över- eller underskrider den i standarden föreskrivna med mer än 1 cm men mmindre än 2 cm

Diskvalificerande fel:

-Missbildningar av varje slag

-Otypisk

-Bettfel som är över-, under- eller korsbett

-Enskilda grava fel som konstruktions-, päls och färgfel

-Mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden föreskrivna med mer än 2 cm

-Skyggt aggressivt, ilsket, överdrivet misstänksamt, nervöst uppträdande

Nota Bene:

Hunden får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet

Testiklar: Hos hanhund måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.