210808 SSPK Åsarna

Domare Patric Ragnarsson

SVCH Heziblos Lord Malaxis Ökl Exc 3
Heziblos Lord Marrisp Ökl Exc 1 CK BHKL2 R-CERT
SE UCH PL UCH SVCH SKBV
Heziblos Lord Inonotus Chkl EXC1 CK BHKL 3

Heziblos Lady Olea Jkl Ecx 1 CK BTKL 2 CERT JUNIOR CERT BIM JUNIOR
SE UCH SVCH SKBV
Heziblos Lady Lychnis Chkl Exc 1 CK BTKL 4
SE UCH PL UCH C.I.B.
Heziblos Lady Guzmania Vetkl Exc 2 CK

Olgas rosetter för denna helg 🙂

210807 SSPK Åsarna

Domare Jens Myrman
SVCH Heziblos Lord Malaxis Ökl VG4
Heziblos Lord Marrisp Ökl VG3
SE UCH PL UCH SVCH SKBV
Heziblos Lord Inonotus Chkl EXC1 CK BHKL 1 BIR

Heziblos Lady Olea Jkl Ecx 1 CK BTKL 4 JUNIOR CERT BIM JUNIOR
SE UCH SVCH SKBV
Heziblos Lady Lychnis Chkl Exc 1 CK BTKL 2
SE UCH PL UCH C.I.B.

Heziblos Lady Guzmania

Viltspår 200929

I dag har Heziblos Lord Malaxis (Sixten) gått viltspår ett 1:a pris. Ett fantastiskt jobb han fick 2 älgar i spåret som sedan följde efter dem super bra.
Grattis Jennie Danielsson