Summering av Heziblos Kennels resultat 2019.

Utställning

63 st CK
47 st Bhkl och Btkl
9 st CERT
8 st R-CERT
2 st NORDIC CERT
1 st R- NORDIC CERT
1 st SE UCH
6 st BIR
5 st BIM

2 st BIR Junior på SSPK
1 st BIM Junior på SSPK
1 st BIS 3 Junior på SSPK
1 st BIS 4 Junior på SSPK
1 st BIR Junior SKK

8 st BIR Veteran
1 st BIM Veteran
1 st BIS 4 Veteran SSPK

Valputställning
3 st HP
3 st BIR
1 st BIG 4
1 st BIG 3
___________________________________
BPH genomfört skottfasta 3 st
Godkänt anlagsprov i Viltspår 2 st
Öppet spår 1 x 1 pris 1 st
Öppetspår 1 x 1 pris HP 1 st

Ögon UA 3 st
Patella UA 3 st

Dessa hundar är.

SE UCH PLUCH SVCH SKBV Heziblos Lord Inonotus (Göte)
SE UCH SVCH SKBV Heziblos Lord Furmint (Shadow)
Heziblos Lord Malaxis (Sixten)
Heziblos Lord Marrisp (Mårten)
SE UCH PLUCH C.I.B. SKBV Heziblos Lady Guzzmania (Greta)
SEUCH Heziblos Lady Lychnis (Trixii)
Heziblos Lady Matricaria (Irma)
Heziblos Lady Nandina (Agnes)